welcome

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คณะครูร่วมงาน ๑๒ สิงหา มหาราชินี

ลูกกตัญญู

เด็กหญิงศศินา มณีวงศ์ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านโนนคูณ ได้รับคัดเลือกเป็นลูกกตัญญู ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา